lại tình cờ

Tình cờ đọc được một giải thích của một nhạc sĩ… cũng chẳng biết ông ấy là ai nữa ông ấy nói rằng…: “Buổi sáng mặt trời rơi xuống là bóng cây và bóng người dài ra. Đến trưa giờ ngọ mặt trời ở đỉnh đầu thì bóng người và bóng cây thu lại – không còn bóng nữa. Không hiểu cái bóng ấy có thật không hay chỉ bản thân người và cây mới là thực. Đây là biết đâu nguồn cội…” Đấy thế mới hiểu đựơc một chút thế nào là Biết Đâu Nguồn Cội

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: