Nói chút

Tự nhiên hôm nay tình cờ nghe đựơc đoạn nhạc khi đang chạy xe ngoài đường…

Trời cao đất rộng, một mình tôi đi
Đời như vô tận, một mình tôi về
Một mình tôi về với tôi…

Sao lại đúng như thế nhỉ.. Bạn bè thì nhiều mà đến lúc cần một người bạn đi cafe cũng không có. Chắc mọi người busy wá còn mình thì.. free suốt… 😦

Advertisements

5 Comments »

 1. giờ thì có người để hú hí rồi nhé. Bữa nào bé T tàn nhẫn từ chối, cứ kiếm Bo, hhehehe, trên từng cây số với Jiu when u feel alone 🙂

 2. giờ thì có người để hú hí rồi nhé. Bữa nào bé T tàn nhẫn từ chối, cứ kiếm Bo, hhehehe, trên từng cây số với Jiu when u feel alone 🙂

 3. Jiu Said:

  khì. ông T chỉ từ chối khi ông ấy hết “xèng”!

 4. Jiu Said:

  khì. ông T chỉ từ chối khi ông ấy hết “xèng”!

 5. Vô Ưu Said:

  alô!thèm cafe!!


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: