Bài hát buồn rất buồn

Trập trùng em lướt qua, một chiều buồn cháy làn da

Lòng trầm tôi đứng trông theo niềm thương đau bỗng đầy lên

Bềnh bồng em bước nhẹ, bỏ tôi đây bên song vắng

Lòng tôi đã thiếu rất nhiều, cứ đi em cứ đi

Một ngày tôi nhớ nhau và một lần bước hụt chân

Một đời mang hết thương tâm phải chăng ta vẫn còn yêu

Và một khi mất người thì chiều buồn như không dứt

Dòng sông đứng yên không hề vuốt ve lên vết thương

…..

Image …. Niềm thương đau bỗng đầy lên….

 

Click here to listen demo: rtsp://210.245.24.59/Music/NhacTre/DucTuan_YeuTrongAnhSang/demo/06_DucTuan_BaiHatBuonRatBuon_QuocBao.mp3
Click here to download: http://khoitoan.googlepages.com/Buon_Rat_Buon-Duc_Tuan.wma

Advertisements

2 Comments »

  1. Vô Ưu Said:

    ….Và một khi mất người thì chiều buồn như không dứt…..

  2. Vô Ưu Said:

    ….Và một khi mất người thì chiều buồn như không dứt…..


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: