go away…

đã biết xấu roài mà up lên đại… hơ… hơ… hơ..

Định đi cắt amidan.. nghe be’ Achxii nói ghê wa… Sợ hư giọng rồi sao mà karaoke.. 😀 hehe

Advertisements

6 Comments »

 1. Achxii Said:

  Hù pé kưng í mà…đi cắt amiđan đi pé êu 😀

 2. Achxii Said:

  Hù pé kưng í mà…đi cắt amiđan đi pé êu 😀

 3. Jiu Said:

  óe. … thoai .. bạn Xì đừng nói thế, mình thấy ghê ghê é, giọng mình đang dễ thương thì để cho nó dễ thương… sửa làm sao nó ra cái giọng “thùng thiếc thủng” thì nguy! Lúc đó bạn Xì không dám nghe điện thoại luôn wá! haha. ^ ^

 4. Jiu Said:

  óe. … thoai .. bạn Xì đừng nói thế, mình thấy ghê ghê é, giọng mình đang dễ thương thì để cho nó dễ thương… sửa làm sao nó ra cái giọng “thùng thiếc thủng” thì nguy! Lúc đó bạn Xì không dám nghe điện thoại luôn wá! haha. ^ ^

 5. Achxii Said:

  Sặc…bó tay con gà quay ^__^!

 6. Achxii Said:

  Sặc…bó tay con gà quay ^__^!


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: