Heo… ^_^

.

Advertisements

4 Comments »

 1. lktlucky Said:

  ôi choa, hum nay bà định gôm hết heo trong chuồng lên hết đây phe hàng ah 😀

 2. trong nay co Han khong ?

 3. Hic , cô bé này giận dai ghê luôn đó

 4. Jiu Said:

  đấy, con nào ú nhất chuồng là con đó!


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Heo… ^_^

.

4 Comments »

 1. lktlucky Said:

  ôi choa, hum nay bà định gôm hết heo trong chuồng lên hết đây phe hàng ah 😀

 2. trong nay co Han khong ?

 3. Hic , cô bé này giận dai ghê luôn đó

 4. Jiu Said:

  đấy, con nào ú nhất chuồng là con đó!


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: