Entry của ngày 01, tháng 12, 2006

tui mún bùn ngủ mà sao tui tỉnh rụi
tui mún nổi loạn chửi trời chửi đất cho đã cái miệng mà hok ai nghe hít.
tui mún oánh dzô mặt mấy ngừ tui ghét mà sao hok oánh được
tui mún dzục cái điện thoại cho xong… khỏi xài mà sao ko dzục được
tui mún … oài mún nhìu hok làm được bao nhiu
mịa cái dt
mai đi chặn tin quấy rối
cho xong
cho khoẻ đời
có ngừ… mong tin nhắn mà hok ai nhắn
có ngừ mún yên mà cứ fải nhận tin
trái ngang thía
pao giờ mún gì được nấy ta
Oh Shit.

Advertisements

6 Comments »

 1. lktlucky Said:

  hehe… 😀

 2. Bình tĩnh, đừng manh động. Ngủ ngon nhe. Hehe

 3. heaven!

 4. lktlucky Said:

  ai bắt bà thức mà bà tỉnh rụi
  sao biết không ai nghe khi bà đang chửi
  ai làm bà ghét mà bàn đòi oáng ngừ ta
  chứ đưa đt cho tui đây, ai biểu bà dzục
  cứ làm… được nhiêu thì hay bấy nhiêu

  muốn gì đc nấy, leo lên trời, tuột xuống âm phủ ah

 5. Jiu Said:

  có thằng bạn khìn cũng dzui ghớm

 6. Jiu có vẻ ,,,, bất phình phường quá chời . NGủ ngon ha ^_^


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Entry của ngày 01, tháng 12, 2006

tui mún bùn ngủ mà sao tui tỉnh rụi
tui mún nổi loạn chửi trời chửi đất cho đã cái miệng mà hok ai nghe hít.
tui mún oánh dzô mặt mấy ngừ tui ghét mà sao hok oánh được
tui mún dzục cái điện thoại cho xong… khỏi xài mà sao ko dzục được
tui mún … oài mún nhìu hok làm được bao nhiu
mịa cái dt
mai đi chặn tin quấy rối
cho xong
cho khoẻ đời
có ngừ… mong tin nhắn mà hok ai nhắn
có ngừ mún yên mà cứ fải nhận tin
trái ngang thía
pao giờ mún gì được nấy ta
Oh Shit.

6 Comments »

 1. lktlucky Said:

  hehe… 😀

 2. Bình tĩnh, đừng manh động. Ngủ ngon nhe. Hehe

 3. heaven!

 4. lktlucky Said:

  ai bắt bà thức mà bà tỉnh rụi
  sao biết không ai nghe khi bà đang chửi
  ai làm bà ghét mà bàn đòi oáng ngừ ta
  chứ đưa đt cho tui đây, ai biểu bà dzục
  cứ làm… được nhiêu thì hay bấy nhiêu

  muốn gì đc nấy, leo lên trời, tuột xuống âm phủ ah

 5. Jiu Said:

  có thằng bạn khìn cũng dzui ghớm

 6. Jiu có vẻ ,,,, bất phình phường quá chời . NGủ ngon ha ^_^


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: