I Cry… :)) I Cry… :))

Rắc rối..
Bực bội..


Muốn khóc không khóc được nên nhờ hoa khóc thôi..

Khóc nhé..

…….
….

..
.

Cuối cùng .. Haha.. Khóc không được nên phải cười…

haha..

Advertisements

10 Comments »

 1. Gemini_Phan Said:

  hèn chi pà già kừi tởm wá ^^ ai làm pà già pực mình , nói tui , tui bắt .. chí nó cho , híhí ^^

 2. Jiu Said:

  :)) ko biết khóc nên đành fải cười

 3. “ta cười nghe rất già như đang khóc”

 4. gì trời, thả rong có 1 ngày mà thía hả…bận bịu hok có tỉm xử…để đó, thi xong tính!:((

 5. lktlucky Said:

  điên hả, nói! tui đưa thuốc, hèn chi …

 6. Jiu Said:

  ừ… đang điên… bực từ hôm wa…

 7. Jiu Said:

  khóc lóc khóc lóc khóc như cá lóc

 8. lktlucky Said:

  khóc lóc khóc lóc khóc như con cóc

 9. sao dzợ chị ??

 10. lktlucky Said:

  khóc thì tự mà khóc, ở đó bắt người khác khóc dùm, móa… điên không chịu nổi, hỏi dek nói, uống cafe dzô thì than mệt


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

I Cry… :)) I Cry… :))

Rắc rối..
Bực bội..


Muốn khóc không khóc được nên nhờ hoa khóc thôi..

Khóc nhé..

…….
….

..
.

Cuối cùng .. Haha.. Khóc không được nên phải cười…

haha..

10 Comments »

 1. Gemini_Phan Said:

  hèn chi pà già kừi tởm wá ^^ ai làm pà già pực mình , nói tui , tui bắt .. chí nó cho , híhí ^^

 2. Jiu Said:

  :)) ko biết khóc nên đành fải cười

 3. “ta cười nghe rất già như đang khóc”

 4. gì trời, thả rong có 1 ngày mà thía hả…bận bịu hok có tỉm xử…để đó, thi xong tính!:((

 5. lktlucky Said:

  điên hả, nói! tui đưa thuốc, hèn chi …

 6. Jiu Said:

  ừ… đang điên… bực từ hôm wa…

 7. Jiu Said:

  khóc lóc khóc lóc khóc như cá lóc

 8. lktlucky Said:

  khóc lóc khóc lóc khóc như con cóc

 9. sao dzợ chị ??

 10. lktlucky Said:

  khóc thì tự mà khóc, ở đó bắt người khác khóc dùm, móa… điên không chịu nổi, hỏi dek nói, uống cafe dzô thì than mệt


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: