Quên…

.

.

Sống trong đời,

đôi khi cần phải biết quên để sống.

Quên không là đãng trí, không là vô tình…

quên chỉ đơn giản là cất đi, cất bớt đi để hành trang nhẹ nhàng hơn…

Cái gì cũng mang theo thì có ngày kiệt sức,

nằm chết bên vệ đường cùng với mớ nỗi niềm kia…

Quên cũng đơn giản là xả bỏ.

Xả bớt đi,bỏ bớt đi…

.

.

Dễ mà khó, khó mà dễ…

Nhiều khi tự hỏi mình đã làm được như thế chưa?

.

.

Lòng còn chấp đắm nhiều quá…

chấp có người,

chấp có ta,

chấp có một tình yêu bền vững,

chấp nỗi buồn kia là có thật…

thì làm sao mà nhẹ nhàng được?!?

.

Cái ta dại khờ,

sao cứ tự làm khô héo mình vậy ?

Nguyễn Tất Độ

Advertisements

1 Comment »

  1. Đôi khi em mún quên mà vẫn phải nhớ !


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Quên…

.

.

Sống trong đời,

đôi khi cần phải biết quên để sống.

Quên không là đãng trí, không là vô tình…

quên chỉ đơn giản là cất đi, cất bớt đi để hành trang nhẹ nhàng hơn…

Cái gì cũng mang theo thì có ngày kiệt sức,

nằm chết bên vệ đường cùng với mớ nỗi niềm kia…

Quên cũng đơn giản là xả bỏ.

Xả bớt đi,bỏ bớt đi…

.

.

Dễ mà khó, khó mà dễ…

Nhiều khi tự hỏi mình đã làm được như thế chưa?

.

.

Lòng còn chấp đắm nhiều quá…

chấp có người,

chấp có ta,

chấp có một tình yêu bền vững,

chấp nỗi buồn kia là có thật…

thì làm sao mà nhẹ nhàng được?!?

.

Cái ta dại khờ,

sao cứ tự làm khô héo mình vậy ?

Nguyễn Tất Độ

1 Comment »

  1. Đôi khi em mún quên mà vẫn phải nhớ !


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: