Tự nhiên khóc oà khi có nhau

Tình đang hát dài như chút hơi cầm lòng

Là ta nhớ tình ta dấu đi hàm oan

Tình yên ấp nhé đừng tan

Tình yên ấm rồi em sẽ nghe

Tự nhiên khóc oà khi có nhau

Lệ rơi sáng loà không dấu nữa tình đau

Tình đau miễn là em sẽ về


Gần nhau vẫn là xa cách ngàn lần đau

Một manh áo nhầu ta cố lau giận hờn

Một câu hát buồn sao thấu được lòng sông

Mà ta vẫn hát tàn hơi

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: