Hoa 20/10

Hoa Hồng Vàng, đến hẹn lại lên. 😀 iu ko nào? 7 cái hoa, bất di bất dịch khỏi số 7. 🙂 hehe iu con số 7 nhất nhà luôn.

Còn cái này là 3 con Tóc Lò Xo dính chùm của bạn XÌ gửi ngày sinh nhựt mà nó đến gần ngày Phụ Nữ Dzịêt Nam luôn.. 😀 nên cho vào entry này góp vui nhe. 😀

Advertisements

4 Comments »

  1. [deleted] Said:

    Hoa ngộ nghĩnh quá. Hạnh phúc nhé!

  2. chị chị, em thik con màu tím wớ ^^

  3. Donacamela Said:

    “đến hẹn lại lên” là đứa lào mà dám tặng hồng vàng em Jiu zị? 😛

  4. Đứa nào tặng Jiu đấy? nói nghe coi.


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: