Đồ chơi Halloween nhát con nít đê!

Mặt nạ đáng iu chưa nà 😀 F.decorate(_ge(‘candy_hide_promo_200_photos’), F._simple_button).button_go_go_go();
pretty lat/long

P9030395

P9030394

Óc ác lòi tùm lum nà!

P9030396

P9030397

hìhì, còn cái này chíu chíu nà

Búp bê lên giây cót là ngáp ngáp hàm dzăng nhìn iu chết dc này:D haha

Cái nì mới kiếm dc trên mạng. Xinh wá. Chắc phải đặt mua 1 bộ cho con pet Xì Ke iu vấu của Jiu.


From the hit movie MIIB™ Men In Black II.

Does your pet have a bit of the dark side in him?

Now man’s best friend can leap tall buildings in a single bound!


Perfect for your pretty princess.


I want to suck your blood!

Even your pet can be the Amazing Spiderman!

It may not be a “Z”, but he’ll leave his mark!

“My mom dresses me funny, but I kinda like it!”

Now your wonder dog can be Wonder Woman!

Let the punishment fit the crime.

Advertisements

4 Comments »

  1. em sợ con cún lém, bị kén sợ ời 😀

  2. ... Said:

    Jiu nhát ma Tick hả?

  3. Tẽo Said:

    CHo Tẽo cái chíu chíu đó đi. TẼo mần Cô tiên xanh 😛

  4. Mr.CuTe Said:

    @___@ thích cái đầu lâu khục khặc!


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: