Hạnh Phúc bị lãng quên

“….BẠN THỬ LẤY MỘT TỜ GIẤY ĐỂ GHI RA NHỮNG ĐIỀU KIỆN HẠNH PHÚC MÀ BẠN ĐANG CÓ, THÌ TÔI CHẮC LÀ MỘT TỜ GIẤY SẼ KHÔNG ĐỦ. VÌ CÀNG NHÌN LẠI THÌ BẠN CÀNG PHÁT HIỆN HÀNG TRĂM MÓN ĐỒ QUÍ GIÁ MÀ TỪ LÂU MÌNH ĐÃ BỎ QUÊN. THÁI ĐỘ CÓ HẠNH PHÚC MÀ KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC LÀ MỘT CẢM GIÁC TRUNG TÍNH LUÔN CÓ MẶT TRONG TA; NÓ CÓ KHẢ NĂNG BÌNH THƯỜNG HÓA MỌI ĐIỀU KIỆN HẠNH PHÚC, TÊN GỌI CHUYÊN MÔN LÀ XẢ THỌ…”

DANONGCOM
Advertisements

1 Comment »

  1. i love all your pictures, but i think you are more beautiful than the flowers.


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: