Bạn đánh máy nhanh cỡ nào? Try it!!

44 words

Speed test

Bạn có thể vào trang http://speedtest.10-fast-fingers.com/ để biết mình đánh máy dc bao nhiêu từ (tiếng Anh) trong một phút. Trên đây là kết quả Jiu test thử… kết quả không tồi nhỉ. 44 từ/phút. 😀

Advertisements

2 Comments »

 1. cái này hay à nha
  mình đc

  251 points, so you achieved position 342742 of 1138927 on the ranking list

  You type 335 characters per minute
  You have 57 correct words and
  you have 0 wrong words

  😀

 2. bạo tàn quá, thấy mình tệ quá.hichic


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: