Entry for May 29, 2008

Hôm nay rảnh rỗi ngồi làm theme Plus.

Theme Plus Xanh bao gồm: Border Xanh sậm, Nền Module xanh sáng, chữ đen, module tâm trạng có hình nền.. Mọi người có thể chỉnh sửa lại để dùng cho riêng mình nhá

Còn đây là màu sắc Jiu sử dụng:

Dưới này là đoạn code CSS theme blog của Jiu. Ai dùng thì copy đoan này và paste vào khung CSS trong khung thiết kế Theme nhá. NOTE: Bạn có thể thay chỗ chữ tô màu vàng của Jiu, thành đườg link ảnh khác của bạn, nếu thay đổi thì nhớ chọn ảnh có màu hợp với các module nhé, không thì không đẹp đâu.

body{}
a:hover {}
BODY.blog_my {BACKGROUND:url(http://i140.photobucket.com/albums/r6/cwm1021/layout_bg2/5588.gif) #000000 fixed;}

/*Ảnh nền cho Module Tâm Trạng của JiuJiu*/
#mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .bd {background:url(http://i140.photobucket.com/albums/r6/cwm1021/layout_bg2/5588.gif);}

/*Khung viền màu xanh sậm cho các module của JiuJiu*/
#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div,.col-150 .rc div {background:#46ABA6;}
#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc,.col-150 .rc {background:#46ABA6;}
#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc,.col-150 .rc_bd {background:#46ABA6;}
#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd,.col-150 .rc_bd div.rc_bc {background:#46ABA6;}
#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, .col-150 .rc_ft div {background:#46ABA6;}
#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, .col-150 .rc_ft {background:#46ABA6;}

Kì sau: Hướng dẫn làm nút bấm như nút bấm trong Blog của Jiu (phía trên avatar)

Advertisements

1 Comment »

  1. ỉ/\/™ Said:

    kí nì phải học Jiu mí đc, cái Plus Ỉn bỏ hoang T___T


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: