ʎɐpǝɯos

ʇɐɥʇ sʍouʞ oɥʍ ǝuo ʎluo ǝɥʇ ǝɹ,noʎ
uǝɥʍ ƃuıɹǝpuoʍ ǝɹ,noʎ ʍouʞ ı
ʍou ʇɥƃıɹ ʇou ʇnq ʇɥƃıɹllɐ ʇı ǝʞɐɯ ɐuuoƃ
ʍoɥǝɯos ‘ʎɐpǝɯos
(ʇɐɥʇ sʍouʞ oɥʍ ǝuo ʎluo ǝɥʇ ǝɹ,noʎ)
uǝɥʍ ƃuıɹǝpuoʍ ǝɹ,noʎ ʍouʞ ı
ʍou ʇɥƃıɹ ʇou ʇnq ʇɥƃıɹllɐ ʇı ǝʞɐɯ ɐuuoƃ
ʍoɥǝɯos ‘ʎɐpǝɯos

llıʍ ı ʎɐpǝɯos ʇɐɥʇ ʍouʞ noʎ
sɐ ƃuol sɐ ʇsnɾ
ƃuoɹʍ s,uıɥʇou

ǝʇɐl ooʇ sʇı ʞuıɥʇ ʇuop
sıɥʇ ɟo ɥɔnɯ ooʇ uǝǝq s,ǝɹǝɥʇ ʎlǝʇɐl
ǝsɐɔʇıns ɹnoʎ ʞɔɐdun puɐ
sʇsıɟ ɹnoʎ ɥɔuǝlɔun p,noʎ ɥsıʍ ı

sǝlqɐʇ ǝɥʇ uɹnʇ oʇ ʎɹʇ puɐ
pǝssıɯ ǝʍ ʇɐɥʇ suƃıs ǝɥʇ ǝǝs oʇ
ǝlqɐ ǝʍ ʇ,uǝɹǝʍ ʎɥʍ
sıɥʇ ǝʞıl dn puıʍ ǝʍ pıp llǝɥ ǝɥʇ ʍoɥ

ʎɐpǝɯos

Tip: Pà con lật ngược cái màn hình lại rùi đọc nhá. 😀 hihi. Giỡn tí chơi. Hv nice Sunday!

Advertisements

5 Comments »

 1. RUBY Said:

  lúc này em vừa blogging vừa trồng chuối hả nhỏ, mần vậy có chóng mặt hông?

 2. Phải lật ngược cái máy tính mà đọc ớ 😀

 3. Jiu Said:

  em đang tập Yoga mà, một công 2 việc vì trong lúc tập Yoga thấy buồn wá nên blog bliếc một tí, hok ngờ nó ra cớ sự là bể laptop của chị. úi giời. em thật là áy náy wá, hok ấy chị đưa tiền em mua cái mới cho nha 😀

 4. Vô Ưu Said:

  quẹo cổ tao luôn á con.

 5. Vô Ưu Said:

  quẹo cổ tao luôn á con.


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: