Entry for March 15, 2009

Phần lớn đau khổ đến từ hôn nhân đều do ngộ nhân về bản thân và người liên hệ. Hạnh phúc gia đình gồm nhiều yếu tố tạo nên, nó là vô thờng. Nếu không giữ gìn và nuôi dưỡng, nó sẽ cằn cỗi và có thể tan vỡ.. (Trích VHPG số 76)
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: